Политика за поверителност

„Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’

ЕИК: 205926915
email: office@ipi.bg
email: office@ipi.bg
International Property Investment ( I. P. I. ) e дружество учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България.
„Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’прилага политика за защита на личните данни в съответствие с Регламент № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) и като администратор на лични данни, за целите на администриране на настоящия договор и изпълнение на задълженията от „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’, същият събира лични данни: три имена, ЕГН, Адрес, електронна поща, телефон.
„Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’ съхранява личната информация за пет години от подписване на договор и/или от изтичане на срока му.
Информиран съм, че имам права на достъп и получаване на копие от личната си информация, като всеки един момент да поискам потвърждение по какъв начин се обработват личните ми данни, както и да коригирам личната си информация. В случай, че установя, че личната информация, която се обработва за мен е невярна, мога да поискам тази информация да бъде актуализирана или коригирана по друг начин, както и да поискам личните ми данни да бъдат заличени/изтрити.
Информиран съм, че мога да направя такова искане по всяко време, но това право е подчинено на всички законови права или задължения, за които може да се наложи да бъдат съхранявани данни. За ситуации, при които, съгласно закона, „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’прецени, че искането ми за изтриване на лична информация може да бъде удовлетворено, компанията ще направи това без неоправдано забавяне.
Декларирам, че съм получил разяснение на зададените от мен въпроси във връзка с обработката на личните ми данни, разбрал съм значението, както и правата си и начина на упражняването им във връзка с предоставените от мен лични данни и ще се възползвам от предоставените ми права при необходимост, съгласен съм данните ми да се използват за онлайн и директен маркетинг. Запознат съм с политиката на „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’за политика и поверителност на личните данни, като ми беше отговорено на всички въпроси относно съхраняването на личните ми данни. Давам съгласието си „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’да съхранява и обработва личните ми данни.

Дейност

Основна дейност на дружеството е придобиване, изграждане и обзавеждане на висококачествени имоти /апартаменти, къщи, офиси, търговски площи и други/ и предоставянето им под наем, както и продажба. Предлагаме пълен пакет от консултантски, посреднически и юридически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане и управление на недвижими имоти като:
Посредничество при покупка на недвижим имот
Посредничество при продажба на недвижим имот
Посредничество при отдаване под наем на недвижим имот
Посредничество при наемане на недвижим имот
Пакет услуги, свързани с управление на недвижими имоти
Инвестиционно консултиране
Правни консултации във връзка с водените сделки
Подготовка на необходимите нотариални актове и документи за удостоверяването на сделки с недвижими имоти.
Организиране престоя в България на чуждестранни клиенти във връзка с осъществяването на сделки с имоти

Използвайки нашите услуги Вие ще получите:

Сигурност в законността на сделката
Най-добрата оферта за това, което търсите или предлагате
Професионален ангажимент от наша страна

Възнаграждението за извършените от агенцията услуги са както следват:

Посредничество при покупка на недвижим имот – възнаграждение в размер на 3 (три) % от стойността на закупения имот, еднократно, но не по-малко от 500 / петстотин / Евро и е платимо в деня на сключване на предварителен договор за покупко-продажба, или ако няма такъв в деня на нотариалното прехвърляне на имота.
Посредничество при продажба на недвижим имот – възнаграждение в размер на 3(три) % от стойността на която е продаден имота, но не по-малко от 500 / петстотин / Евро и е платимо в деня на сключване на предварителен договор за покупко-продажба, или ако няма такъв в деня на нотариалното прехвърляне на имота.
Посредничество при отдаване под наем на недвижим имот – възнаграждение в размер на 50 (петдесет) % от стойността на един договорен месечен наем, сумата се заплаща еднократно в деня на подписване на договор за наем.
Посредничество при наемане под наем на недвижим имот – възнаграждение в размер на 50 (петдесет) % от стойността на един договорен месечен наем, сумата се заплаща еднократно в деня на подписване на договор за наем между страните.
Пакет услуги, свързани с управление на недвижими имоти – възнаграждение в размер на 10 (десет)% от стойността на договореният месечен наем.
Всички плащания се извършват в брой или по банков път.
Посочените възнаграждения са без включено ДДС.
International Property Investment ( I. P. I. ) е компания от изцяло ново поколение. Нашите консултанти предоставят първокласно обслужване в сферата на недвижимите имоти и инвестициите в тях. Ценим всеки наш клиент и имаме индивидуален подход към специфичните му нужди и желания.
© International Property Investment
apartmentenvelopeenterphone-handsetselectchevron-downarrow-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram