Какво е споделено инвестиране в недвижими имоти?

International Property Investment предоставя възможност на всеки обикновен човек за инвестиране в проекти с недвижими имоти.
Научете повече

КАКВА ДОХОДНОСТ МОЖЕ ДА ДОНЕСЕ СПОДЕЛЕНО ИНВЕСТИРАНЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ?​

Доказано е, че споделените инвестиции в недвижими имоти на българския пазар носят по-висока доходност в сравнение със стандартната покупка на жилище с цел отдаване под наем или препродажба. Ако в момента в големите градове в страната годишната възвращаемост при стандартната покупка на имот с инвестиционна цел е между 3-5%, то при споделена покупка тя може да достигне 7-9%.

КАКВА ДОХОДНОСТ МОЖЕ ДА ДОНЕСЕ СПОДЕЛЕНО ИНВЕСТИРАНЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ?​

International Property Investment предлага на своите клиенти няколко различни начина да инвестират в недвижими имоти, според това каква доходност искат да получат, колко рискови инвеститори са и колко дългосрочна е инвестицията.
Най-лесният вид доходност която предлагаме е 3% годишно. При него клиента влага сума която I. P. I. влага в свои проекти с недвижима собственност и изплаща на инвестиралия я 3% за всяка календарна година. Това е подходящ вариянт за хора които имат малки суми, търсят сигурни доходи без риск в дългорочен план.
При този вид инвестиране Initernational Property Investment гарантира изплащането на 3% върху сумата независимо от пазарните ситуации и рискове.
Клиента сам избира дали доходността да се реинвестира всяка година или да бъде изплащана веднъж годишно. Минималният срок за инвестиция е пет години.
Дуг вариант е инвестирането в имоти за отдаване под наем. При него няколко клиента с малки суми участват в закупуването и ремонта на даден недвижим имот, който след това бива отдаван под наем. При този вид инвестиция I. P. I. търси най-подходящите клиенти за всеки конкретен имот, отдава го под наем и изплаща процент от наема на инвестиралите в имота според дела на тяхното участие.
Това е инвестиция която може да донесе 3-5% годишна доходност. Подходяща е за хора решили да инвестират суми над 5 000 € и търсещи дългосрочна и нискорискова инвестиция.
Initernational Property Investment поема изцяло работата по управлението и потдръжката на имота като задържа 10% от всеки месечен наем. В случай на нужда от текущи ремонти или освежаване разходите се поемат от инвестиралите в имота според дела на тяхното участие.
Най-висока доходност се постига от покупко – продажбите на имоти. Това е инвестиция на богатите в цял свят.
Initernational Property Investment предлага възможност на всеки който желае да се включи в подобна инвестиция без да е необходимо да закупува сам имота.
При тази инвестиция някоко човека се събират и влагат суми в конкретен имот. След закупуването и ремонта му имота бива продаден и печалбата се разделя между инвестиралите процентно, според тяхното участие.
Тази инвестиция е подходяща за хора разполагащи със суми над 10 000 € и търсещи бърза и висока печалба. Годишната доходност тук е 5-9%. Изплащането става веднага след реализирането на сделката, ако инвестиралият го поиска. Инвестираната сума може да бъде поискана и получена във всеки един момент в който с нея не се оперира.
Ако сте собственик на имот, който се нуждае от ремонт за да бъде продаден или отдаден под наем, I. P. I. ще го оцени ще го закупи и ще ви включи като инвеститор във проекта по отдаването или препродажбата му. Доходността тук ще бъде според това в какъв проект сте решили да участвате.
International Property Investment ( I. P. I. ) е компания от изцяло ново поколение. Нашите консултанти предоставят първокласно обслужване в сферата на недвижимите имоти и инвестициите в тях. Ценим всеки наш клиент и имаме индивидуален подход към специфичните му нужди и желания.
© International Property Investment
apartmentenvelopeenterphone-handsetselectchevron-downarrow-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram