Условия за публикуване на обяви в сайта

Всеки интернет потребител има възможност да подава безплатно обяви за търсене и предлагане на недвижими имотив сайта на „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’-недвижими имоти, според тук посочените условия.
Протребителите могат да избират дали да подадат обява към „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’ – недвижими имоти или да публикуват частна обява.
Всеки интернет потребител, подал обява към „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’-недвижими имоти, се съгласява да предостави свои лични данни, (име, адрес, телефон за връзка, електронна поща, данни от лична карта за самоличност), които да бъдат използвани за сключване на евентуален договор за посредничество, както и във връзка с рекламата и/или организирането на сделка с имота.
Всеки интернет потребител, подал обява в сайта на „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’ – недвижими имоти, се съгласява съдържанието на обявата да бъде рекламирано от „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’ – недвижими имоти и да бъде предоставяно на трети лица, агенти на недвижими имоти, брокери на недвижими имоти или крайни клиенти, с цел реализиране на желаната сделка с недвижим имот от подателя на обявата.
„Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’ – недвижими имоти не предоставя на трети лица лични данни на потребителите, а единствено и само съдържание на обявите, вкл. подадения снимков материал.
Всеки интернет потребител, подал или публикувал обява, се счита за уведомен, че може да му бъде предложено да сключи договор, по силата на който „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’- недвижими имоти – като брокер на недвижими имоти има право на възнаграждение при реализиране на сделка с имот, съгласно условията на сключения договор.
В случай, че потребителят откаже да сключи такъв договор, „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’-недвижими имоти има право да премахне обявата от своите сайтове. В този случай потребителят се съгласява, че не може да има претенции към „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’-недвижими имоти, за причинени вреди и пропуснати ползи, както и всякакви други финансови претенции.
Обявите се проверяват от администратор.
Публикуването на обявата може да отнеме до 72 часа.
„Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’-недвижими имоти може да откаже публикуване на обява, като изпрати на потребителя уведомление за отказ на посочения e-mail за връзка. Не публикуването на обява до 72 часа без да е изпратен отказ, се счита за мълчалив отказ.
„Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’- недвижими имоти не е длъжно да мотивира пред потребителите отказа си да публикува подадена обява.
Въпреки задължителната проверка на публикуваната информация, администраторите на „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’-недвижими имоти не могат да бъдат предпазени от некоректни или злоумишлени действия от страна на потребителите – в този смисъл отговорност за верността на съдържанието и качествата на подадената информация, вкл. и за авторски права върху снимки и други елементи от съдържанието, носи подателят на обявата, идентифициран по име и/ или телефон за връзка, имейл, IP адрес.

„Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’-недвижими имоти има право да не публикува или да премахне във всеки един момент вече публикувана обява и когато:

  • прецени, че съдържанието на обявата, (вкл. текст и/ или снимки) е подвеждащо за потребителя или не отговоря на действително предлагания имот, или няма естетическа стойност;
  • обявата съдържа реклама на стоки и услуги или връзки към външни интернет страници, или нецензурни текстове, обиди и квалификации;
  • подадения снимков материал е некачествен, (малък размер на снимка, неясен фокус и др.);
  • текстът на обявата или името на подателя са на латиница;
  • потребителят публикува частна обява в качеството си на агент или брокер на недвижими имоти или с други комерсиални цели, без регистрация в сайта;
  • потребителят подава дублираща обява (обява, подадена повече от един път обява за един и същи имот или с еднакво смислово съдържание на текста);
  • обявата съдържа тел. номер с добавена стойност, без това да е конкретно и ясно посочено. „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’
  • „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’– недвижими имоти имат право да редактират съдържанието на подадените обяви с оглед правилен правопис и стилова издържаност.
„Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’-недвижими имоти не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие не публикуването или премахването на обяви или блокирането на потребители и потребителски акаунти.
„Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’-недвижими имоти не носи отговорност за публикуването на обяви, които нарушават Закона или законни интереси на трети страни, вкл. авторското право или други права, свързани с интелектуална собственост.
С подаването на обявата потребителят се съгласява с Условията за ползване.
International Property Investment ( I. P. I. ) е компания от изцяло ново поколение. Нашите консултанти предоставят първокласно обслужване в сферата на недвижимите имоти и инвестициите в тях. Ценим всеки наш клиент и имаме индивидуален подход към специфичните му нужди и желания.
© International Property Investment
apartmentenvelopeenterphone-handsetselectchevron-downarrow-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram